Tom Geerdes

Je hebt van die mensen die verzot zijn op macht en aanzien. En om dat te verwezenlijken in allerlei commissies en besturen plaats nemen. Alles ter meerdere eer en glorie van zichzelf. Tom Geerdes is zo iemand.  Een perfide man met een gebrekkige integriteit van wie iedereen zich afvroeg hoe hij toch rechter heeft kunnen worden. Tom is verzot op luister en prestige, dat geeft hem een erg fijn gevoel. Als rechter heeft Tom veel macht en niet iedereen is overtuigd van zijn onpartijdigheid, daarom is Tom als rechter al meermaals gewraakt. Als makelaar hadden we met Tom te maken in de tuchrechtspraak, en dat was geen prettige gewaarwording. Met deze website willen we Tom ontmaskeren en ervaringen van slachtoffers delen, want u weet, een gewaarschuwd mens telt voor twee.

De-woning-van-Tom-in-Schiedam

De woning van Tom in Schiedam.

Beslissing op het schriftelijk verzoek tot wraking ingevolge artikel 100 van de Wet op het notarisambt in de zaak van:

(verzoekster),

wonende te (woonplaats),

(verder te noemen: verzoekster),

strekkende tot wraking van:

mr. A.F.L. Geerdes,

plaatsvervangend voorzitter van de Kamer voor het notariaat in het ressort Den Haag,

(verder te noemen: de plaatsvervangend voorzitter).

Rechtbank Rotterdam

Meervoudige kamer voor wrakingszaken

Zaaknummer / rekestnummer: 580518 / HA RK 19-978

Beslissing van 23 augustus 2019

op het verzoek van

[naam verzoeker]wonende te [adres],verzoeker,
strekkende tot wraking van:

A.F.L. Geerdes